Σάββατο, 23 Δεκεμβρίου 2017

Ευχές


Νέο Δ.Σ. ΟΜΕΡ Θεσσαλονίκης


 
Συμμετοχή Μελών της ΟΜΕΡ Θεσσαλονίκης στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΟΜΕΡ, στην Αθήνα, στις 3-5 Νοεμβρίου 2017


Μέλη της ΟΜΕΡ Θεσσαλονίκης συμμετείχαν στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή και με τίτλο: «Από εδώ και από παντού: εκπαιδευτικές αλλαγές και παιδαγωγικές πρακτικές για ένα ανοιχτό σχολείο».
 
Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών στην Αθήνα και οργανώθηκε σε συνεργασία με το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ) της Σχολής Επιστημών της Αγωγής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα» του ΤΕΑΠΗ του ΕΚΠΑ και του University College London, Institute of Education, καθώς και με το Ελληνικό Παρατηρητήριο για τη Διαπολιτισμική Παιδεία και Εκπαίδευση (ΕΠΑΔΙΠΕ). Συγκεκριμένα, τα μέλη Aναστασία Δημητριάδου, Μαίρη Τριανταφύλλου και Βασιλική Πλιόγκου εισηγήθηκαν το θέμα: «Γνώσεις και δεξιότητες δασκάλων Γενικής Αγωγής του Ν. Κοζάνης σε ζητήματα εκπαίδευσης των μαθητών/ριών Δημοτικού Σχολείου με μαθησιακές δυσκολίες». Επίσης, η Ουρανία Αυλωνίτη και η Βασιλική Πλιόγκου παρουσίασαν το θέμα: «Η διαχείριση της θρησκευτικής ετερότητας στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και των δικαιωμάτων των παιδιών στην προσχολική εκπαίδευση. Στάσεις εκπαιδευτικών και προοπτικές». Τέλος, τα μέλη Νίκη Δεδούση και Σωτήρης Γάκος πραγματοποίησαν ένα βιωματικό εργαστήριο με τίτλο: «Το βίωμα της αλλαγής στη σχολική τάξη και η οπτική του/της εκπαιδευτικού». Η εμπειρία μας ήταν πολύ εποικοδομητική για τη συνέχεια των δράσεων μας.

Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου 2017

15 Οκτωβρίου Παγκόσμια Ημέρα Πλυσίματος Χεριών (Global Handwashing Day)


Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Πλυσίματος Χεριών (Global Handwashing Day), η ΟΜΕΡ μας προτρέπει να υλοποιήσουμε δραστηριότητες, υπενθυμίζοντας ότι το πλύσιμο των χεριών προστατεύει την υγεία μας και μας επιτρέπει να χτίσουμε το μέλλον το δικό μας, αλλά και όλων. Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο του Προγράμματος WASH from the START.

Πληροφορίες για το πρόγραμμα και χρήσιμο υλικό για τις δραστηριότητες υπάρχουν στις σελίδες


Τέλος, εδώ μπορείτε να βρείτε αφίσες και τα λογότυπα του προγράμματος.


Πρόγραμμα σχετικά με την Προσχολική Ανάπτυξη


Το πρόγραμμα αποτελεί μέρος της Ακαδημίας για τους Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDG Academy – Sustainable Development Goals) 2015 – 2030. Χρηματοδοτείται από τα Πανεπιστήμια NYU, Harvard και τη UNICEF. Υλοποιείται διαδικτυακά και η παρακολούθηση είναι δωρεάν. Το πρόγραμμα ξεκίνησε στις 25 Σεπτεμβρίου, αλλά η εγγραφή μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι 1 Δεκεμβρίου.

Η δομή του προγράμματος και πληροφορίες για την εγγραφή υπάρχουν στη σελίδα

Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 2017

Συμμετοχή Μελών της ΟΜΕΡ Θεσσαλονίκης στο Διεθνές Συνέδριο της ΟΜΕΡ

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η 69η Παγκόσμια Διάσκεψη της ΟΜΕΡ και το Διεθνές Συνέδριο με τίτλο Early Childhood Relationships: the foundation for a sustainable future”. (Σχέσεις στην προσχολική ηλικία : το θεμέλιο για ένα σταθερό μέλλον) στις 19 – 24 Ιουνίου. Στη Παγκόσμια Διάσκεψη της ΟΜΕΡ είχαν ενεργό συμμετοχή με 5 ανακοινώσεις μέλη της O.M.E.P Θεσσαλονίκης. Η εμπειρία μας υπήρξε εποικοδομητική και το παράρτημα της Θεσσαλονίκης στήριξε το θεσμό πλέον του διεθνούς συνεδρίου της O.M.E.P. (Organisation Mondiale pour l'Éducation Préscolaire).
Συγκεκριμένα:

1. “I don’t want special treatment for my child as an orphan”: the role of the school on dealing with loss and mourning of children” V. Pliogou & C. Zaragas.
Δε χρειάζομαι ειδική φροντίδα για το ορφανό παιδί μου” : ο ρόλος του σχολείου στη διαχείριση της απώλειας και του πένθους στα παιδιά” B. Πλιόγκου & Χ. Ζάραγκας
Διαθέσιμο στην:

2. “Seeing the world…trough different eyes”: an educational programme about diversity for children in early childhood education” A. Kountouroudi, I. Kamperidou & V. Pliogou.
Βλέποντας τον κόσμο με διαφορετικά μάτια” : ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη διαφορετικότητα στην πρωϊμη παιδική ηλικία. Α. Κουντουρούδη, Ι. Καμπερίδου & Β. Πλιόγκου
Διαθέσιμο στην:

3. “The game and the tree: kinetic treatment and environmentally conscious” C. Zaragas, V. Pliogou & A. Angelaki.
Το παιχνίδι και το δέντρο : κινητική αγωγή και περιβαλλοντική συνείδηση” Χ. Ζάραγκας, Β. Πλιόγκου & Α. Αγγελάκη.
Διαθέσιμο στην:

4. “Human Rights and Values: establishment, structuring and implementation of a physical education program for promoting the concepts of "responsibility and respect" in six-year old children” C. Zaragas, V. Pliogou & A. Angelaki.
Ανθρώπινα δικαιώματα και αξίες : σύσταση, σχεδιασμός και εφαρμογή ενός προγράμματος φυσικής αγωγής για την προώθηση των εννοιών υπευθυνότητα και σεβασμός σε παιδιά ηλικίας εξι ετών. Χ. Ζάραγκας, Β. Πλιόγκου & Α. Αγγελάκη.
Διαθέσιμο στην:

5. “When the children teach at school”: The implementation of an educational programme in preschool education” E. Georgiadou, T. Kalmpourtzis & V. Pliogou.
Όταν τα παιδιά διδάσκουν στο σχολείο : “Εφαρμογή ενός εκπαιδευτικού προγράμματος στη προσχολική εκπαίδευση. Ε. Γεωργιάδου, Τ. Καλπουρτζής & Β. Πλιόγκου.
Διαθέσιμο στην:

Μετάφραση Σελίδας


English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified